Νεφρολογικό Τμήμα

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
Καρδιονεφρικά σύνδρομα
Νεφρολιθίαση
Λοιμώξεις ουροποιητικού

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

Οι ασθενείς μπορούν να απευθύνονται στο νεφρολογικό τμήμα του Ιδιωτικού πολυϊατρείου A.K. Θεοδωράκης για άμεση διάγνωση, αντιμετώπιση και θεραπεία μιας σειράς από κλινικά και νεφρολογικά προβλήματα, όπως:


Αρτηριακή Υπέρταση
Διαβητική νεφροπάθεια
Αιματουρία - Λευκωματουρία
Νεφρωσικό σύνδρομο
Σπειραματικά νοσήματα - Συστηματικά νοσήματα
Χρόνια νεφρική νόσο σε οποιοδήποτε στάδιο (1ος έως 5ο), για την οποία παρέχονται διαιτητικές οδηγίες, διόρθωση αναιμίας, φαρμακευτική υποστήριξη για οστικές διαταραχές, διόρθωση ηλεκτρολυτών, αντιμετώπιση ανθεκτικής υπέρτασης και οιδημάτων
Κλινική υπολογιστική προσέγγιση της νεφρικής λειτουργίας και συνταγογράφηση, αν κρίνεται σκόπιμο, απεικονιστικής μεθόδου
Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
Καρδιονεφρικά σύνδρομα
Νεφρολιθίαση
Λοιμώξεις ουροποιητικού
Επίκτητος ή συγγενής μονόνεφρος
Πολυκυστική νόσος και άλλα κληρονομικά νοσήματα
Ηλεκτρολυτικές διαταραχές και μεταβολικά νοσήματα
Σπάνια νοσήματα
Προετοιμασία του ασθενούς για ένταξη σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας
Οδηγίες για ασθενείς του τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

Ο ιατρός είναι πιστοποιημένος για συνταγογράφηση με τον ΕΟΠΥΥ.