Καρδιολογικό Τμήμα

  • * Κλινική εξέταση.
  • * ΤRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ
  • * HOLTER ΡΥΘΜΟΥ 24ώρου
  • * HOLTER ΠΙΕΣΕΩΣ 24ωρου

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

Στο Καρδιολογικό Τμήμα του Ιδιωτικού πολυϊατρείου A.K. Θεοδωράκης παρέχονται συνοπτικά οι υπηρεσίες:

  • * Κλινική εξέταση, ΗΚΓράφημα, Ιστορικό, Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης για αποκλεισμό καρδιακής Νόσου ή Διαστρωμάτωση κινδύνου επί Σ.Ν για μεταγενέστερο συγκριτικό έλεγχο και προληπτικά για εκτίμηση συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου.
  • * ΤRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ
  • * HOLTER ΡΥΘΜΟΥ 24ώρου
  • * HOLTER ΠΙΕΣΕΩΣ 24ωρου

Όλες οι προαναφερθείσες εξετάσεις γίνονται από τον εξειδικευμένο Καρδιολόγο Α.Κ. Θεοδωράκη.