Το Ιατρείο

Το ιδιωτικό πολυϊατρείο A.K. Θεοδωράκης δημιουργήθηκε από τον καρδιολόγο Αντώνιο Θεοδωράκη με σκοπό να προσφέρει επιστημονικά άρτιες και τεχνολογικά σύγχρονες υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπείας.

Διαθέτει διάφορες ειδικότητες ιατρών και έχει όλες τις απαραίτητες διαγνωστικές δυνατότητες. Το πολυϊατρείο προσφέρει υπηρεσίες υψηλοτάτου επιπέδου από προσωπικό με μεγάλη εμπειρία.
Όλα αυτά τα χρόνια απλόχερα προσφέραμε τις γνώσεις και την αγάπη μας για τον ασθενή, βοηθήσαμε πολλούς ανθρώπους, ακόμα και στα κοινωνικά ζητήματα.